Park Hyatt, 66F Salon 3. 16 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou